1401/5/17        
صفحه اصلی | فروشگاه | | ارتباط با ما | درباره ما | پرداخت وجه | English
         
آخرین فرصت های شغلی

لیست کارجویان منتخب
کارجویی انتخاب نشده
 

 

 

 ادامه سوالات كار و تامين اجتماعي

کاربران محترم سوالات خود را از بخش ارتباط با ما ارسال نمایید
در مشهد ، قوچان ، سبزوار ،تربت جام و  تربت حيدريه کاربران می توانند از طریق تلفن ثابت  با شماره مشاور9095113030   تماس بگیرند

 

 

 

 

پرداخت کمک هزينه عايله مندي به بازنشستگان هر چند وقت يک بار است ؟

کمک هزينه عايله مندي ، قبلا هر 6 ماه يک بار و به صورت جداگانه پرداخت مي شد اما از دي ماه 1386 به صورت ماهيانه و همراه با مستمري پرداخت مي شود .

 

در صورت اشتغال مجدد فرد بازنشسته، سازمان چه اقدامي خواهد نمود؟

طبق راي شماره 90 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 30/9/71، چنانچه فرد بازنشسته به طور ثابت و در ازاي دريافت حقوق مستمر در کارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي شاغل شوند، سازمان تامين اجتماعي مکلف به توقف پرداخت مستمري وي خواهد بود .

 

چرا افراد بازنشسته مجاز به اشتغال مجدد نيستند؟

زيرا طبق تعريف قانون تامين اجتماعي ، بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده به کار، به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون

 

شرايط برخورداري از مزاياي بازنشستگي جانبازان و آزادگان شامل چه مواردي است؟

جانبازان و آزادگان مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در کليه وزارتخانه ها، شرکت ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، بانک ها، مؤسسات و سازمان هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنين جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي شاغل در بخش غير دولتي يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، با داشتن شرايط اجرايي لازم، بازنشسته مي شوند.
دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي يا بيمه پردازي براي جانباز يا آزاده و حداقل شرط سني 50 سال سن براي مردان و 45 سال سن براي زنان، شرط لازم براي بازنشستگي جانبازان وآزادگان است. جانبازان و آزادگان مشمول اين بخشنامه در صورتي که مدت سابقه مؤثر براي بازنشستگي آنان با احتساب مجموع سابقه خدمت يا بيمه پردازي (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقي (حداکثر 10 سال) 30 سال تمام باشد، از احراز حداقل شرط سني بازنشستگي معاف خواهند بود.
براي اجابت و بررسي درخواست بازنشستگي جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههاي دولتي يا وابسته به دولت، ارائه درخواست بازنشستگي از طرف متقاضي به دستگاه محل خدمت و سپس ارائه آن توسط دستگاه به آخرين شعبه وصول کننده حق بيمه، الزامي است. آن دسته از جانبازان و آزادگان نيز که در بخش خصوصي شاغل هستند، مي توانند رأساً درخواست بازنشستگي خود را به آخرين شعبه وصول کننده حق بيمه ارائه کنند.
جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههاي دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي و دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص، با داشتن شرط حداقل سن و سابقه و با ارائه درخواست بازنشستگي خود از طرف دستگاه ذيربط به سازمان تأمين اجتماعي و ارائه مدارک مورد نياز اين سازمان، از جمله گواهي مربوط به ميزان سنوات ارفاقي جانبازان و آزادگان که توسط شوراي امور اداري و استخدامي کشور صادر مي شود، بازنشسته مي شوند.
سنوات ارفاقي جانبازان براساس بند 1 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و... مصوب 1/9/67 براي مشمولان با 20 تا 40 درصد جانبازي حداقل 3 و حداکثر 6 سال ودرجات بين 40 درصد تا آستانه از کارافتادگي کامل، حداقل 6 و حداکثر 10 سال خواهد بود که به تناسب درجات فوق تعيين و محاسبه ميگردد. همچنين در هر صورت خدمت مازاد بر 30 سال مشمولان اين بخشنامه، در تعيين حقوق بازنشستگي آنها قابل محاسبه نخواهد بود.

ميزان مستمري بازنشستگي با شرايط حداقل 10 سال سابقه چگونه محاسبه مي شود؟

براساس بخشنامه شماره 47 مستمري ها ، مورخ 31 ارديبهشت ماه سال 86 ، محاسبه ميزان مستمري بازنشستگان متقاضي بهره برداري از شرايط بازنشستگي با حداقل 10 سال سابقه (60سال سن براي آقايان و 55 سال سن براي خانم ها ) با رعايت مفاد ماده 77 قانون تامين اجتماعي و تبصره ذيل آن محاسبه وتعيين مي شود .
لازم به ذکر است ،مستمري قابل پرداخت در اجراي اين بخشنامه ، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه است و اين گونه مستمري بگيران از شمول ماده 111 قانون تامين اجتماعي خارج مي باشند .
توضيح 1 : مطابق ماده 111، مستمري بازنشستگي ومجموع مستمري بازماندگان نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد .
توضيح 2: مطابق ماده 77 ، ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يک سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه ، مشروط بر آن که از سي و پنج ،سي ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .
توضيح 3 : متوسط مزد يا حقوق دو سال آخر براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده که بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار

شرايط برخورداري از مستمري با حداقل 10 سال سابقه شامل چه مواردي است؟

بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 ، در طول سال 86 افراد متقاضي مستمري بازنشستگي با حداقل 60 سال سن براي آقايان و 55سال سن براي خانم ها و 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه مي توانستند در خواست خود را به شعبه مربوطه ارايه دهند. البته مستمري بازنشستگي اين گروه ،براساس سوابق پرداخت حق بيمه محاسبه شده و مشمول ماده 111 قانون تامين اجتماعي نمي باشند. (توضيح ، مطابق ماده 111، مستمري بازنشستگي ، از کار افتادگي ومجموع مستمري بازماندگان نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کم تر باشد)

چه مدارکي براي ارائه درخواست بازنشستگي لازم است؟

- اصل وتصوير تمام صفحات شناسنامه
-
اصل وتصوير کارت ملي
-
فرم تکميل شده در خواست بازنشستگي

 

ميزان مستمري بازنشستگي چگونه محاسبه مي شود؟

ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يک سي ام متوسط مزد ياحقوق بيمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بيمه مشروط برآن که از 30/35 (سي وپنج سي ام ) متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .
منظور از متوسط مزدياحقوق بيمه شده ، حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دوسال پرداخت حق بيمه تقسيم بر عدد بيست وچهار است.

آيا کارفرما مي تواند براي کارکنان خود در خواست بازنشستگي کند؟

- درخواست بازنشستگي به عهده بيمه شده است و کارفرما نمي تواند بيمه شده را وادار به بازنشسته شدن کند يا از سازمان تأمين اجتماعي بخواهدکه بيمه شده را بازنشسته نمايد، مگردرمواردي که بيمه شده مرد داراي 65 سال تمام وبيمه شده زن داراي 60سال تمام يا بيشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نيز در تاريخ بازنشستگي داشته باشد.تنها در اين صورت است که کارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شده را از سازمان تأمين اجتماعي درخواست نمايد .

آيا مي توان هم زمان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه تامين اجتماعي بود و هنگام بازنشستگي از دو صندوق ، مستمري دريافت کرد ؟

خير ،کليه افراد شاغل در موسسات داراي دستگاه هاي نظام حمايتي خاص که به سبب وضعيت استخدامي خود تحت پوشش نظام حمايتي موسسه محل اشتغال خود قرار مي گيرند از شمول قانون تامين اجتماعي خارج بوده ، پرداخت حق بيمه آنان به طور هم زمان به سازمان تامين اجتماعي ، فاقد وجاهت قانوني است .

 


تعهد و مسرت ما در افزايش آگاهي شماست

 ............موسسه مشاوره شغلي ، كار و تامين اجتماعي آريا...............

 

 

هرگونه بهره برداری اطلاعاتی از این سایت فقط با ذکر منبع مجاز است

 

لیست منو ها
ثبت نام

جستجوی نیروی کار

نيروهاي مورد نياز اين هفته

بیمه بیکاری

اپليكيشن هاي مفيد كار

دريافت سوابق بيمه

مشاور كارفرمايان

کار و اقامت اتباع خارجی

شرايط لغو تعهد فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي

مشاوره کار و تامین اجتماعی

حقوق و دستمزد 1401 وسالهاي قبل

جستجوي شغل

طرح كارورزي

ثبت درخواست نيروي كارفرمايان

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مشاوره ،آموزش و سوالات

سایتهای مرتبط ومفید

تسهیلات

آگهي هاي استخدام دولتي و كشوري

خبرها

سیستم عملیاتی کاریابی

راهنماي حق الزحمه استخدام شدگان كاريابي

مطالب متنوع اشتغال

 
آمار سایت
بازديدهاي امروز: 115
بازديدهاي ديروز: 103
کل بازديدها: 3578289
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کاریابی آریا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است